Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Varför pratar vi om en hållbar vardag?

Klimatförändringarna går för fort. Vi måste alla se vår del i den omställning som krävs för en hållbar framtid. Med verktyg, inspiration och kunskap vill vi mobilisera Uppsalas invånare för klimatet.

För att vi människor och vår planet ska må bra måste utsläppen av växthusgaser minska. Det är en stor utmaning som vi bara kan klara tillsammans. Det finns mycket vi kan göra redan idag för att minska våra individuella klimatutsläpp. Hela samhället behöver göra stora omställningar för att vi ska lyckas minska våra utsläpp så mycket som det krävs. Mycket är på gång men vi måste öka takten.

Omställningarna kan handla om att återanvända mer istället för att köpa nytt, att all el är fossilfri och att våra fordon drivs på el och andra fossilfria bränslen. Genom att vi som samhälle arbetar tillsammans och bidrar på små och stora sätt kan omställningen bli enklare och bättre för alla. Ett klimatneutralt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala senast 2050 är målet.

Vi måste öka takten

Fram till 2020 minskade utsläppen i Sverige och Uppsala med omkring 1 procent per år. Under 2020 sågs en större minskning, mycket på grund av pandemin men enligt Naturvårdsverket förväntas utsläppen öka igen när restriktionerna lättats runt om i världen.

Här kan du följa hur det går med Uppsalas utsläpp av växthusgaser.

I Uppsala har vi som mål att sänka våra samlade utsläpp av växthusgaser med 10-14 procent per år från och med 2021. Som en resursrik välfärdskommun måste vi gå före. Det handlar också om solidaritet och rättvisa gentemot länder som inte har samma möjligheter som vi.

Vilka är de största utmaningarna för att nå Uppsalas klimatmål? Hör hållbarhetsprofilerna Emma Sundh och Maria Soxbo intervjua Laura Hartman, hållbarhetschef Uppsala kommun och Rickard Malmström (MP), kommunalråd under Uppsala klimatvecka 2021.

Vid samma tillfälle intervjuades Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör om Uppsalas hållbara stadsutveckling.

Uppvärmning, långväga resande och transporter ger mycket utsläpp

Utsläppen, som bidrar till att höja jordens medeltemperatur, kommer från förbränning av bland annat olja, kol och naturgas. I Uppsala är stora källor till växthusgasutsläpp:

  • Byggnadsenergi (el och värme)
  • Lokala transporter (bil- och lastbilstrafik)
  • Jordbruk och arbetsmaskiner
  • Bygg- och anläggningsmaterial
  • Långväga resande på väg och flyg

Det finns olika sätt att mäta klimatutsläpp, där territoriella utsläpp är ett sätt, det vill säga utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket mäter också Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, utsläpp som uppstår när en vara produceras i ett annat land och sedan konsumeras i Sverige, som exempelvis kläder. Två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kommer från hushållen.

Så mäts klimatutsläpp  – Naturvårdsverket.se

Vad är en koldioxidbudget egentligen? Hör hållbarhetsprofilerna Emma Sundh och Maria Soxbo intervjua Martin Wetterstedt, forskare inom klimatledarskap på Uppsala universitet och energisakkunnig på Energikontoret i Mälardalen under Uppsala klimatvecka 2021.

Verktyg, inspiration och kunskap

Uppsala klimatvecka 2021 ägde rum 21-27 mars men vi vill fortsatt ge alla Uppsalabor verktyg, inspiration och kunskap som gör det möjligt för oss, som individer och samhälle, att bidra till och agera för de omställningar som krävs för vår hållbara framtid. Vi behöver inte några få som gör alla rätt, vi behöver många som tar steg i rätt riktning. Vi behöver ta små och stora steg för klimatet. Tillsammans.

Webbsidan Hållbar vardag är klimatveckans tidigare webb som lever vidare även efter veckan, som en bank full med verktyg, inspiration och kunskap.

Besök webbsidan Hållbar vardag.