Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Arbetshubb i Björklinge

Pilotprojektet Arbetshubb i Björklinge undersöker möjligheten att utforma ett flexibelt och hållbart koncept för att starta arbetshubbar på landsbygderna. Både i Uppsala och resten av landet, som kan drivas långsiktigt och lönsamt av lokala entreprenörer. Projektet har fått stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

I det Vinnova-finansierade projektet The Local Hub ville Uppsala kommun tillsammans med Beteendelabbet, Björklinge Centrum och STUNS implementerat en tillfällig pop-up arbetshub i Björklinge för att testa och utvärdera hur en sådan verksamhet kan utformas och drivas och hur den på sikt kan minska antalet bilresor från landsbygderna till staden.

Projektet initierades av Uppsala kommun som vill öka takten på de förändringar som är nödvändiga för klimatet i enighet med målen för Agenda 2030. Ett viktigt instrument för att tydliggöra Uppsalas åtaganden för att bli en hållbar kommun år 2030. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år fram till år 2030. Denna målbild kräver nya lösningar som förändrar beteenden och projektet The Local Hub är en del av detta omfattande miljö- och klimatarbete.

Fler kan arbeta från sin hemort

I Uppsalas tätorter och glesbygd har andelen bilägare ökat sedan 2010. Boende i Uppsala tätort reser i genomsnitt 4,6 km per person med bil per dag. Boende i mindre tätorter och i glesbygd kör i genomsnitt fyra gånger längre, 20,3 km per person per dag. Idag skiljer sig villkoren för att leva, verka och bo på landsbygden och i små tätorter från förhållandena i staden. På Uppsalas landsbygder finns inte heller samma typ av mötesplatser, service eller utbud av skolor, arbetsplatser och kommunikationer. Etableringen av en arbetshubb skulle möjliggöra för fler att arbeta från sin hemort och på så sätt minska sitt bilresande samtidigt som en lokal mötesplats främjar utvecklingen av landsbygderna.

En lokal arbetshubb kan minska antalet bilresor till andra orter samtidigt som det främjar näringslivet på landsbygderna. Det skapar bättre förutsättningar för fler att både bo, arbeta och verka i lokalsamhället. Arbetshubben placerades i den tidigare frisörsalongen i Björklinge centrum.

Med start våren 2023 och 6 månader framåt var arbetshubben en testarena för att utforma och utvärdera tjänsten. Målet är att den ska drivas vidare av en lokal entreprenör. Projektet kommer att undersöka och stegvis testa hur en arbetshubb bör utformas, både som fysisk lokal och som lönsam tjänst.

För att pilotprojektet ska leda till fler arbetshubbar och verka för systemförändrande, är tanken att det också ska resultera i en uppstartsguide. Den kan användas av entreprenörer, bygdegrupper, utvecklingsgrupper och företag som vill skapa en liknande arbetshubb i andra tätorter på landsbygden i Uppsala eller övriga Sverige.

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) har gett omkring två miljoner kronor i projektstöd.

samtal-kvinnor.jpg

The Local Hub i Björklinge invigdes 30 mars

Ett 30-tal personer var på plats när arbetshubben The Local Hub, den nya arbets- och mötesplatsen i Björklinge, invigdes av Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, torsdag 30 mars.

Medarbetare från samtliga partners i detta Vinnova-stödda pilotprojekt var på plats: Beteendelabbet, Björklinge C AB, Krook & Tjäder AB, STUNS och Uppsala kommun. Dessutom närvarade flera ledamöter i Uppsala kommuns landsbygdsberedning. Även några boende och verksamma i Björklingebygden passade på att lära sig mer om vad arbetshubben har att erbjuda privatpersoner, företagare och föreningar.

Uppsala kommuns landsbygdsberedning

Invigning-arbetshubb-i-Björklinge.jpg
Från vänster: Amanda Johansson, projektmedarbetare STUNS, Kajsa Lindström, tjänstedesigner och medgrundare Beteendelabbet, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Timothy Fedorov och Anton Rehnström delägare Björklinge centrum.

Se även

Ny jobb-hubb ska minska bilpendlingen på SVT Nyheter

Tre frågor om: Därför vill fler arbeta på hubbar på SVT Nyheter

The Local Hub Björklinge på nationell konferens

Under den nationella konferensen Mobilitet och samhälle den 30 maj 2023, arrangerad av Aktuell hållbarhet och Dagens samhälle, talade landsbygdsstrateg Cecilia Carlqvist på temat Landsbygdernas mobilitetsmöjligheter med utgångspunkt i projektet The Local Hub Björklinge.

Ta del av Cecilia Carlqvists presentation.  

Läs hela konferensprogrammet. 

Förstudie

Projektet inleddes i oktober 2022 med en förstudie där beteendebyrån Beteendelabbet kartlade upplevelser, beteenden och behov kring arbetspendling och distansarbete i orterna Björklinge och Bälinge. Genom enkätundersökningar fann vi att det i Björklinge fanns ett stort intresse och engagemang för nya möjligheter till fler lokala arbetsplatser.

Enkätundersökningarna visade bland annat att 88% av de 100 respondenterna gärna vill arbeta närmare sitt hem och att 90% kan tänka sig att använda en arbetshubb. Vidare var en viktig insikt från enkäten att intresset för att använda arbetshubben ökar från 16% till 59% när arbetsgivaren betalar för platsen i stället för att användaren själv ska stå för kostnaden.