Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Utvärdering av krishantering inom Äldreomsorgen under coronapandemin

Sweco har haft i uppdrag från Uppsala kommun att genomföra en utvärdering av Uppsala kommun krishantering inom Äldreomsorgen under Coronapandemin. Centrala delar i uppdraget har handlat om att belysa hur krisledningen inom äldrenämnden och äldreförvaltningen har fungerat samt att koppla detta till kommunens centrala krisledning och regionala krisledningsorganisation. Uppdraget har avgränsats till den verksamhet som bedrivs inom särskilt boende och hemtjänst.

Sammanfattning

Sweco har av Uppsala kommun anlitats för att utvärdera hur krishanteringen inom Äldrenämnden har fungerat och samordnats. Utvärderingen har gällt äldrenämndens och äldreförvaltningens beredskap inför den krishantering som Coronapandemin har inneburit. De frågeområden som omfattats är organisation och krishantering, administrativa rutiner, personalfrågor, samverkan, skyddsutrustning samt äldrevård.

Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier, en enkätundersökning riktad till verksamhetschefer, samt intervjuer med olika aktörer såsom verksamhetschefer, MAS och fackliga representanter, representanter från kommunens centrala krisledning och äldreförvaltningen krisledning, samt regionala funktioner. Totalt har 24 personer intervjuats.