Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppsala kommuns omvärldsanalys 2024

Uppsala kommuns omvärldsanalys syftar till att stödja kommunkoncernens olika delar att förhålla sig aktivt till omvärlden, så att de kan agera mer förutseende och strategiskt samordnat. Att jobba med omvärldsanalys, trender och deras konsekvenser, ger vissa möjligheter att förbereda organisationen för förändring. Det ger också möjlighet att se olika handlingsalternativ och lägga en grund för att påverka utvecklingen.

Dokument

Sammanfattning

Omvärldsanalysen 2024 utgör ett planeringsunderlag för framtagandet av Mål och budget 2025 med plan för 2026 och 2027. Det mesta av tidigare års omvärldsanalyser är fortsatt relevant, men i jämförelse med fjolårets rapport ges större utrymme till bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget, utvecklingen inom digitalisering och den nätverksbaserade kriminalitetens inflytande i samhället.

Nytt är också till exempel regeringens omläggning av klimatpolitiken och att fruktsamheten i Sverige är historiskt låg.

Det ekonomiska läget är också mer ansträngt och den ekonomiska nedgången inte längre hypotetisk.