Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om utvecklingen av Kungsängstorg

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Hur vill du att det gröna stråket vid Kungsängstorg ska utvecklas i framtiden? I samband med att intilliggande kvarter byggs om och nya verksamheter flyttar in i området ska torgytan ses över och rustas upp. Nu vill vi gärna veta hur du vill att torget ska utvecklas och hur du vill att det ska kunna användas. Senast 12 november kan du delta i vår digitala enkät och berätta om hur du vill att Kungsängstorg och Hamnesplanaden ska utvecklas.

Beskrivning

Från centrum på väg till bostadsområdet i Kungsängen passerar du Kungsängstorg. Det kallades tidigare för Svintorget. Uppsala kommun kommer att rusta torget under 2025 som en del i utvecklingen av området. 

Hur vill du att Kungsängstorg och Hamnesplanaden ska utvecklas i framtiden? I vår webbenkät kan du ge synpunkter på våra skissförslag och berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med dialogen är att undersöka platsens möjligheter som underlag för planering och beslut. 

Det tar max fem minuter att svara på enkäten. Vi behöver ditt svar senast 12 november. Tack för att du bidrar!

Läs mer om utvecklingen av Kungsängstorg