Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om Fyrishovsområdet

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Hur vill du att Fyrishovsområdet ska utvecklas i framtiden? I vår webbenkät kan du berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med enkäten är att undersöka platsens möjligheter som underlag för framtida planering och beslut. Enkäten tar max fem minuter att besvara. Vi behöver ditt svar senast 15 november 2023.

Beskrivning

Längs med Fyrisån norr om centrum ligger Fyrishovsområdet. Inom området ligger idag Fyrishovsbadet, idrottsytor, camping, odlingsytor och fritidsområden längs med Fyrisån. En utvecklingsplan för området håller på att tas fram som ska ge en inriktning över hur området ska utvecklas på lång sikt. Under oktober–november 2023 genomför kommunen en tidig dialog i planeringsprocessen för att få kunskap om hur boende i Uppsala vill att utvecklingen i området ser ut framöver.

Ta del av mer information om Fyrishovsområdet