Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum tryggare?

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Fler känner sig trygga

Vi samlade in synpunkter från invånare och besökare via en digital enkät. I årets upplaga av Medborgardialog om trygghet och trivsel på Resecentrum använde vi fler frågor med öppna svar. Det gav den som svarade större frihet att beskriva sin upplevelse med egna ord. Vi från kommunen och polisen var också på plats vid Resecentrum för att möta invånare och besökare och erbjuda möjligheten att svara på enkäten direkt.  

90 procent trygga dagtid

998 personer deltog i undersökningen och det var något fler kvinnor än män som deltog. Av alla som svarat har 69 procent uppgett att de besöker Resecentrum varje dag eller flera gånger i veckan.

Dagtid upplever 90 procent att de känner sig mycket trygga eller ganska trygga runt Resecentrum. När det är kväll ser det annorlunda ut. Då känner sig 46 procent mycket trygga eller ganska trygga. Andelen som känner sig trygga eller ganska trygga är högre än vid tidigare medborgardialoger.

Kvinnor som grupp känner sig mer otrygga på platsen än män som grupp. Barn och äldre är de grupper som känner sig mest otrygga på och runt Resecentrum.

Minskat antal utsatta för brott

En övervägande majoritet på cirka 96 procent uppger att de inte blivit utsatta för brott under året. Cirka 19 procent uppger att de känner någon som blivit utsatt för brott under 2023 vilket är lägre än i tidigare Medborgardialoger. 2019 var den siffran 22,5 procent och 2017 var den 33 procent.

Vad upplever de som svarat som trygghetsskapande

De som svarat på enkäten har uppgett vad de upplever ökar känslan av trygghet kring Resecentrum. De vanligaste svaren nämner:

  • Mycket folk i rörelse
  • Ljust ute/Bra belysning
  • Hög närvaro av ordningsvakter/väktare

Arbete framåt för ökad trygghet

Det vi kan se av enkäten är att Resecentrum är att betrakta som en trygg plats under dagtid. Kvällstid är den tid då känslan av trygghet minskar. Vi kommer att arbeta för att öka tryggheten kvällstid i vår samverkansgrupp där bland annat Polisen och vaktbolag ingår.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Medborgarlöftet om hur Uppsala kommun och Polismyndigheten ska öka tryggheten på Resecentrum ska nu följas upp genom en medborgardialog. Vi behöver därför dina åsikter och erfarenheter för det fortsatta arbetet.

Beskrivning

Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum tryggare?

Uppsala kommun och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att skapa trygghet i Uppsala. I vårt gemensamma medborgarlöfte för Resecentrum beskrivs hur vi arbetar för att öka tryggheten och säkerheten där. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad du upplever som viktigt. Därför genomför vi nu en dialog för att lyssna på dina åsikter och erfarenheter.

Tyck till via enkät

Det gick att lämna synpunkter via en digital enkät, som var öppen till och med 12 oktober. 

Resultatet av enkäten publiceras på denna sida på uppsala.se i slutet av november.

Tack för förslag och kloka tankar

5 oktober hade vi tillsammans med polisen en medborgardialog på Uppsala Resecentrum. Stort tack till er alla som besökte oss.

Medborgarlöfte för Resecentrum 

För Resecentrum finns ett medborgarlöfte och flera åtgärder har gjorts för att öka tryggheten i området. 

Läs mer om medborgarlöftet och tidigare dialoger