Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2023 för gatu- och samhällsmiljönämnden

I reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2023 beskriver vilka kontroller som ska genomföras utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten hösten 2022. Riskerna har värderats, prioriterats och beslutats om hantering i antingen verksamhetsplan eller internkontrollplan.