Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan mot välfärdsbrott

Syftet med handlingsplanen är att utveckla kommunkoncernens gemensamma arbete med att motverka välfärdsbrott. Den skapar förutsättningar för att bedriva ett systematiskt, sammanhållet och långsiktigt arbete inom området.

Sammanfattning

Handlingsplanen ska gälla under perioden 2024–2026 och omfattar samtliga verksamheter (nämnder och bolagsstyrelser) inom Uppsala kommun. Den är indelad i tre utvecklingsområden: 

  • kunskapshöjning,
  • lägesbild och samverkan,
  • upptäcka och förebygga.

Varje utvecklingsområde har konkreta åtgärder knutna till sig som ska utveckla och stärka kommunens arbete mot välfärdsbrott. Åtgärderna är formulerade så att de ska vara relevanta för, och kunna implementeras av, samtliga nämnder och bolagsstyrelser anpassat till respektive verksamhet.