Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kriterier

Kriterier för idrotts- och fritidsnämndens stöd till elitidrotten

En stark drivkraft bakom internationell toppidrott har alltid varit prestige och nationell stolthet för att samla och manifestera den egna nationen. De ekonomiska drivkrafterna med ökande kommersialisering och professionalisering är idag mycket starka och idrotten och idrottsutövare används med stor genomslagskraft som budbärare för varumärken och idéer och inte minst som inspiration för Uppsalas så många idrottsintresserade barn och unga.

Sammanfattning

Idrott och fritids kriterier utgår ifrån ett långsiktigt övergripande arbete med elitidrotten i Uppsala utifrån fyra målområden:

  • Livslångt idrottande: Möjliggöra att elitidrottare har förutsättningar att fortsätta med sin idrott parallellt med studier och arbete.
  • Moderna elitföreningar: Skapa förutsättningar för föreningar som satsar på jämställda och jämlika lokala evenemang.
  • Inkluderande elitidrott: Skapa förutsättningar för paraidrottare att utöva sin idrott.
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott: Skapa förutsättningar för kvinnor att utöva sin elitidrott på samma förutsättningar som män.


Medlen söks genom jämställdhetsbidrag samt elitidrottsstipendium.
För att kunna erhålla medel måste ett eller flera kriterier under respektive stödform uppfyllas beroende på ansökans riktning.