Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Beslut och skötselplan för naturreservatet Gula stigen

Sammanfattning

Syftet med Gula stigens naturreservat är att långsiktigt bevara och säkerställa tillgängligheten till ett tätortsnära sammanhängande grönstråk med höga natur- och rekreationsvärden. I samspel med övriga bevarandeintressen ska tillgängligheten utvecklas och allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser inom området bevaras. Syftet är också att skydda och utveckla skyddsvärda naturtyper och livsmiljöer för arter och säkra viktiga ekologiska spridningssamband samt att säkerställa samt att utveckla de ekosystemtjänster som naturreservatet bidrar med.