Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Beslut och skötselplan för naturreservatet Fjällnora

Uppsala kommun har beslutat om att bilda naturreservatet Fjällnora, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Syftet med naturreservatet Fjällnora är att långsiktigt skydda ett större sammanhängande natur- och friluftsområde med höga värden för rekreation och biologisk mångfald. Naturreservatet innebär att ett uppländskt landskapsavsnitt med gamla, blockrika barr- och lövskogar, bryn med ädellövträd och hassel, ängs- och betesmarker samt vattenmiljöer bevaras. Naturreservatets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas så att besökare kan bedriva olika typer av friluftsaktiviteter samt kunna uppleva olika naturmiljöer och biologisk mångfald. Verksamhet inom naturreservatet med anknytning till friluftsliv, besöksnäring och naturpedagogik ska finnas.