Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2020

Uppsala kommun har som samhällsutvecklare, servicegivare och arbetsgivare höga jämställdhetspolitiska ambitioner. Kommunen arbetar för att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Sammanfattning

Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2020 visar inga stora förändringar jämfört med 2019 vad gäller de befintliga jämställdhetsutmaningarna i Uppsala. Liksom på nationell nivå är skillnaderna relativt konstanta sett över en 10-årsperiod.

Det sker dock en långsam positiv förändring inom några områden, bland annat har pappors uttag av föräldrapenningdagar ökat, kvinnors lön har ökat, arbetsmarknaden har blivit något mindre könsuppdelad genom att fler kvinnor har börjat arbeta i mansdominerade yrken, andel kvinnor i näringslivet med chefspositioner har ökat stadigt och fler kvinnor arbetar heltid.

Inom områdena hälsa, särskilt bland unga, utbildning och mäns våld mot kvinnor verkar däremot utvecklingen stå still eller möjligen ha försämrats. Dessutom tycks utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken ha stannat av de senaste 25 åren.