Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Tillägg till Uppsala kommuns omvärldsanalys 2020 - konsekvenser av covid-19

Då och då inträffar plötsliga och oförutsedda händelser som får stor påverkan på samhällsutvecklingen och kommunens verksamheter. Uppsala kommun arbetar just nu med att löpande analysera konsekvenserna av covid-19 och sätta utvecklingen i relation till befintlig omvärldsanalys.

Sammanfattning

Krisen har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och kan medföra stora förändringar för världen, Sverige och Uppsala även på längre sikt. Här sammanfattas några av de konsekvenser krisen kan förväntas få för kommunens verksamheter. Konsekvenserna är insorterade utifrån de nio regionala trender som utgör utgångspunkten för kommunens omvärldsarbete.

Syftet med detta underlag är att underlätta användningen av omvärldsanalysen givet det nuvarande läget. Även om mycket förändrats på kort tid med anledning av covid-19 kommer mycket av det som beskrivs i kommunens omvärldsanalys att vara fortsatt relevant att förhålla sig till. Till exempel kommer andelen unga och äldre fortsätta att öka i Uppsala, och därmed även behoven av välfärdstjänster som vård, skola och omsorg.