Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Kulturpolitiskt program

Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska programmet leder kommunens arbete med kultur.

Sammanfattning

Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska programmet ska leda kommunens arbete med kultur och synliggöra kommunens ambitionsnivå inom kulturområdet.

Syftet med programmet är att kultur ska få en tydligare och starkare roll i samhället. Till programmet hör en handlingsplan som visar hur kommunen ska genomföra programmet.

Övergripande mål

Programmet har tre övergripande mål:

 • Allas möjlighet att vara kulturellt delaktiga
 • Konstpolitik för ett vitalt och blomstrande samhälle
 • Kulturplanering för en attraktiv, växande och hållbar kommun

Programmet bryts ned i följande delmål:

Uppsala kommuns politik för kulturell delaktighet ska

 • främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur
 • främja demokrati, delaktighet och bildning
 • främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande

Uppsala kommuns konstpolitik ska

 • värna konstens integritet, oberoende och egenvärde
 • främja konstnärlig kvalitet
 • stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling
 • verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare
 • verka för konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar

Uppsala kommuns kulturplanering ska

 • vara en integrerad del av samhällsplaneringen
 • utveckla det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning
 • främja kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • utveckla kulturella mötesplatser
 • främja kulturella och kreativa näringar