Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

Sammanfattning

Uppsala växer och är en av Sveriges fyra stora städer – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning, innovationer, och en vardag full av möjligheter med många småföretagare. Människor flyttar hit, nya stadsdelar växer fram och nya företag startas.

Uppsala kommun har ett näringslivsprogram som beskriver kommunens långsiktiga näringslivsarbete. Näringslivsprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument med det övergripande målet att bidra till att skapa nya arbetstillfällen. Näringslivet växer, och därmed antalet arbetstillfällen, genom att nya företag startas, nya företag etablerar sig i kommunen och tillväxt sker i befintliga företag där småföretag står för en stor del. Programmet omfattar företag i alla branscher och storlekar samt geografiskt i hela kommunen.

Handlingsplanen förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa. Den lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart och jämställt näringsliv.