Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter

Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att säkerställa respekten, skyddet för och främjandet av mänskliga rättigheter. Vidare är syftet att motverka diskriminering och rasism i enlighet med de åtgärdsområden som beskrivs så att kommunala, nationella och internationella åtaganden och mål uppnås.

Sammanfattning

Handlingsplanen utgår från en struktur som innebär ett systematiskt arbete inom fem målområden: kommunens roll som samhällsaktör, kommunens roll som demokratiaktör, kommunens roll som välfärdsaktör, kommunens roll som arbetsgivare samt nationella minoriteters rättigheter.

Handlingsplanen ska vara ett stöd för att uppfylla kommunens ansvar för att säkerställa mänskliga rättigheter och motverka diskriminering i kommunens alla verksamheter. Handlingsplanen gäller alla i kommunen och omfattar alla diskrimineringsgrunderna enligt svensk lagstiftning: kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Handlingsplanen utgår även från den europeiska koalitionen Städer mot rasism (European Coalition Cities Against Racism) struktur, 10-punktsplan.

Handlingsplanen gäller under perioden 2020–2024.

Lagrum

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 5 b § Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.