Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Anpassning av idrotts- och fritidsnämndens verksamhet med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har förlängt de skärpta allmänna råden för covid-19 i Uppsala län. Beslutet gäller till och med den 13 december, men kan förlängas. Beslutet omfattar skärpta allmänna råd för verksamheter såsom idrottsanläggningar. Alla verksamheter uppmanas att vidta åtgärder för att minimera antalet besökare.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 18 november 2020 att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare för att hindra smittspridning av covid-19.

Idrotts- och fritidsnämndens ordförande beslutar att ändra boknings- och ordningsreglerna för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar genom att endast tillåta bokning av tider för föreningsverksamhet som bedrivs för personer födda 2005 och senare.

Undantag för bokning av tider i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar görs för elitverksamhet och för skolverksamhet.

Föreningarna och verksamheterna ska ansvara för att coronasäkra sina verksamheter.
Mot bakgrund av de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ställs allmänhetens åkning in.

De allmänna omklädningsrummen stängs eftersom de utgör en risk för smittspridning. Barn- och ungdomar förväntas komma ombytta till aktiviteter och duscha hemma.

Delegationsbeslut enligt punkt 8.1.1 i Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden (ordförande kan besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 6 kap. 36 § KL).