Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten)

Klimatförändringarna kräver samarbete på alla nivåer. Som kommun kan vi göra mycket, men långt ifrån allt. Därför behövs breda samarbeten. Klimatkontrakt 2030 är ett samarbetsavtal med staten för att skynda på klimatomställningen. Klimatkontraktet finns att läsa på svenska och engelska.

Sammanfattning

Uppsala kommun har ingått ett samarbetsavtal med staten, inom ramen för kommunens samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Genom Klimatkontrakt 2030 åtar Uppsala kommun sig bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen med 10–14 procent per år med start 2021. Kommunen åtar sig också att arbeta mer med innovation i klimatomställningen och att involvera andra aktörer i Uppsala mer i arbetet för minskade klimatutsläpp.

De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Sex myndigheter skriver under

Avtalsparter för staten är Viable Cities samt myndigheterna: Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova och Formas.

Inom Klimatkontrakt 2030 arbetar städer och myndigheter tillsammans för att snabba på den lokala klimatomställningsresan. Kontraktet signeras av den högsta politiska ledningen i städerna, generaldirektörerna på myndigheterna och Viable Cities och visa både på hemmaplan och för omvärlden att de är beredda att gå före och göra omställningen enklare för många fler.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram för klimatneutrala och hållbara städer som får stöd i en gemensam satsning av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.