Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2019–2029 med utblick mot 2035

Lokalförsörjningsplanen är Uppsala kommuns strategiska planering för att möta behovet av lokaler för idrott och fritid.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanen innehåller 19 förslag på lokalförändringar inom anläggningskategorierna allaktivitetsplats, friidrottsanläggning, idrottshall, konstgräsplan, motionsspår och simhall. En satsning på idrottshallar, konstgräsplaner och en ny simhall i nordöstra staden är tre av dessa åtgärder.

Behovet av idrottslokaler och anläggningar kan förändras med relativt kort varsel. Därför är det viktigt att kommunen har flexibla lokaler och anläggningar som kan användas för olika typer av aktiviteter. 

En samlad bild av behoven

Lokalförsörjningsplanen ger en samlad bild av många olika behov hos många olika målgrupper, kartlagda på olika sätt. I arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen har bland annat följande metoder använts:

 • befolkningsprognos
 • demografianalys
 • föreningsenkät
 • skolenkät
 • referenskommuner
 • referensgrupper
 • kapacitetsanalys
 • medborgardialog
 • föreningsdialog
 • fritidsvaneundersökning
 • behovsanalys av Upplands Idrottsförbund
 • brukardialoger
 • fysisk observation.