Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av ekonomi- och kvalitetsarbete på nämndnivå 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt följa upp hur ekonomi- och kvalitetsarbetet verkställs på nämnd-/förvaltningsnivå. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Sammanfattning

Efter genomfört uppdrag konstaterar vi att kommunfullmäktige har fastställt nio gemensamma principer för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt i ekonomistyrningen och stödja fullmäktiges inriktning för nämndorganisation. Styrelse, nämnder och förvaltningar arbetar med att implementera och anpassa verksamheterna efter den nya styrmodell som började att gälla 2017-01-01.

Vi konstaterar att inga allvarliga synpunkter lämnats rörande brist på resurser eller andra medel för att leva upp till de fastställda principerna. Arbetet med anpassningar till den nya styrmodellen pågår dock fortfarande.