Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att granska

  • om det finns rutiner för hur ersättning för förlorad arbetsinkomst ska beräknas och kontrolleras
  • om anställningsförhållanden som underlag för ersättningar kontrolleras och uppdateras
  • hur gränsdragning mellan fasta och rörliga ersättningar hanteras
  • om det finns ändamålsenliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt belopp betalas ut
  • om det finns rutiner för hur ersättning för förrättningar ska beräknas och kontrolleras. 

Granskningens sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas dokumenterade ändamålsenliga rutinbeskrivningar/tillämpningsanvisningar och kontroller i samtliga delar.

Däremot kunde KPMG, efter svar från verksamhetsföreträdarna, i deras stickprovsgranskning inte finna några direkta felaktigheter i hantering av arvoden och dylikt.