Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av intern kontroll 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen 2016.

Sammanfattning

Granskningens syfte har varit att granska kvalitet och tillförlitligheten i den interna styrningen och kontrollen i redovisningen. KPMGs sammanfattande bedömning är att kommunens arbete med intern kontroll har förbättrats men fortfarande kan utvecklas.