Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Försörjningsstöd kan sökas via e-tjänst

Nu kan de som vill söka försörjningsstöd göra det via en e-tjänst på kommunens hemsida. Uppsala är en av de första större kommunerna att införa en sådan tjänst och målet är att underlätta och förbättra för både de sökande och för socialsekreterarna.

I över ett års tid har enheten för försörjningsstöd inom socialtjänst förberett sig på att införa en e-tjänst som innebär att de medborgare som behöver söka försörjningsstöd kan göra det via webben. Tjänsten startade 9 januari och redan har hela 42 procent av alla sökande valt att använda e-tjänsten.

– Vi vill underlätta för både de som behöver söka försörjningsstöd och för våra medarbetare. Idag har de flesta tillgång till en dator och då är det ett steg framåt för båda parter att kunna använda en e-tjänst, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för försörjningsstöd.

För de sökande är e-formuläret tydligt och enkelt att förstå och innehåller även förklarande rutor till vad som ska fyllas i. För handläggarna är det smidigt då blanketten plockas direkt in i verksamhetssystemet och förenklar handläggningen.

– Vi arbetar med utveckling där både handläggares arbetsmiljö och klienten står i fokus. E-ansökan är ett led i detta, men självklart kommer våra medarbetare även i fortsättningen träffa de sökande, säger Ida Bylund-Lindman, avdelningschef försörjningsstöd.

Uppsala kommun är en av de första större kommuner som inför tjänsten. Den effektivisering som görs i tid ska handläggarna använda till mer socialt arbete, att ha fler samtal och att stötta de som är i behov av mer stöd.

Försörjningsstödsenheten har 140 medarbetare och hanterar drygt 2 800 ansökningar om försörjningsstöd i månaden.

Till tjänsten där du kan söka försörjningsstöd.

Mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 073-079 86 05
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Ida Bylund-Lindman, avdelningschef försörjningsstöd
Telefon: 018-727 08 80
E-post: ida.bylund-lindman@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se