Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Affärs- och verksamhetsplan

Uppsala Bostadsförmedling, affärsplan och budget 2017–2019

Affärsplanen innehåller bland annat bostadsförmedlingens verksamhetsbeskrivning, mål och vision. I dokumentet finns också ägardirektiv och förmedlingens inriktningsmål som bygger på de nio kommungemensamma mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Sammanfattning

Uppsala bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i Uppsalaregionen. Hyresvärdar är både de privata och de allmännyttiga bostadsbolagen. Förmedling av lägenheter sker i ett öppet och transparent system efter kötid till den kund som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens krav. 

Inriktningsmål 

I Uppsala kommuns mål och budget 2016-2019 har beslutats om nio inriktningsmål som styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten.

 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och bo i
 • Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
 • Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
 • Uppsalas elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
 • I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov
 • Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället
 • Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med högkompetens möta Uppsala

Bolagets egna inriktningsmål och uppdrag  

För att bostadsförmedlingen ska bli framgångsrik med nöjda bostadssökande och hyresvärdar gäller följande mål för perioden:

 •  Öka antalet förmedlade bostäder.
 •  Öka antalet privata och kommunala hyresvärdar som lämnar bostäder till förmedling.
 • Erbjuda bostäder i fler av regionens kommuner.
 • Vara ett attraktivt bolag med ett inkluderande förhållningsätt.
 • Ha engagerade medarbetare vars kompetens tas till vara i utvecklingen av verksamheten.