Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Delegationsordning

Delegationsordning överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antog delegationsordningen 17 januari 2022.

Sammanfattning

Allmänt om delegation

I föräldrabalken (19 kap 14 §) finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem.

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs. Lagtextens tillåter också att beslutanderätt kan delegeras till en kommunal tjänsteman i annan kommun.