Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Kommunstyrelsen har förklarat området Hågadalen-Nåsten som naturreservat.

Sammanfattning

Naturreservatet Hågadalen-Nåsten omfattar biotoprika jordbrukslandskap och ett större sammanhängande skogsområde med många våtmarker.

Kommunstyrelsen har förklarat området på beslutskartan över Hågadalen-Nåsten som naturreservat.

Skötselplan

I skötselplanen för området finns information om bland annat

  • befintliga planer och markanvändningsbestämmelser
  • beskrivning av befintliga förhållanden i området
  • disposition och skötsel av mark och vatten
  • anordningar för rekreation och friluftsliv
  • tillsyn.