Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Stadsskogen

Bildande av naturreservatet Stadsskogen i Uppsala kommun och fastställande av skötselplan.

Sammanfattning

Uppsala kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) Stadsskogen som naturreservat.

Syftena med naturreservatet är att:

  • bevara Stadsskogens biologiska mångfald, dess värdefulla natur- och kulturmiljöer och områdets karaktär som sammanhängande skog. 
  • tillgodose behovet av områden för friluftsliv och erbjuda möjligheter till rekreation, naturupplevelser och naturstudier. 
  • tillgodose funktionen som ekologisk och social grön korridor för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.