Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Norra Lunsen

Bildande av naturreservatet Norra Lunsen i Uppsala kommun och fastställande av skötselplan.

Sammanfattning

Uppsala kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) Norra Lunsen som naturreservat. 

Syftena med naturreservatet är att:

  • bevara och utveckla äldre barr- och blandskogar, sumpskogar, annan värdefull skogsmark, myrmarker, de geologiska bildningarna, de hydrologiska betingelserna och hotade och missgynnade arter som är förknippade med nämnda förhållanden.
  • bevara ett större sammanhängande tätortsnära friluftsområde med vildmarkskaraktär, och under beaktande av övriga bevarandeintressen, utveckla och förvalta anordningar som främjar allmänhetens möjligheter till naturupplevelser inom området.
  • bevara och tydliggöra kulturlämningar.