Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck

I ett EU-projekt utbildas unga män i Uppsala till ambassadörer för mänskliga rättigheter. I rollen som ambassadörer ska de hjälpa till att förändra attityder och beteenden för att stoppa hedersrelaterad våld och förtryck mot kvinnor.

Basem Al Nabulsi tillsammans med fyra ungdomsambassadörerna.
Basem Al Nabulsi tillsammans med fyra av ungdomsambassadörerna.

Fatima 2 är ett tvåårigt EU-projekt för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. I projektet utbildas killar i åldrarna 16–24 år till ungdomsambassadörer. Förutom Sverige, deltar även Bulgarien, Grekland, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Slovenien i projektet.

– Målet med att utbilda ungdomsambassadörer är att stärka unga män i att kunna agera som kamratledare och ambassadörer för mänskliga rättigheter. Deras roll är att förändra attityder och beteenden bland män i sociala och kulturella sammanhang, där kvinnor är som mest utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld, berättar Basem Al Nabulsi, en av ledarna för projektet.

I Uppsala leds projektet Fatima 2 av Folkuniversitetet, tillsammans med Ungdomsjouren på Uppsala kommun. Basem Al Nabulsi, som också jobbar som Samhällsvägledare för Uppsala kommun, leder och utbildar ungdomsambassadörerna tillsammans med kollegan Evin Bider och kulturtolken Kassim Mohamed. Hittills har fem killar i Uppsala tackat ja till uppdraget som ungdomsambassadör.

– De vi valt ut till ungdomsambassadörer är alla goda förebilder för yngre och är aktiva ledare i miljöer där yngre barn är. Och de flesta kommer från kulturer där hedersrelaterat våld och förtryck är vanligt. En del av killarna pluggar, andra jobbar. Jobbet som ambassadör gör de ideellt på sin fritid, berättar Evin Bider.

Ungdomsambassadörerna får utbildning i mänskliga rättigheter, jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor. Utbildningsmaterialet består av nio obligatoriska steg och är lika i alla länder som deltar i projektet, men är anpassat utifrån svenska förutsättningar.

– Efter att ha gått utbildningen ska ungdomarna ha fått verktyg att höja medvetandet i samhället om hedersrelaterat våld och förtryck. De ska kunna ha dialog mellan generationer och kunna hålla i egna projekt för att påverka normer kring hedersproblematik, berättar Basem.

Hamza Abu Jheiseh är en av ungdomarna som tackat ja till att vara ungdomsambassadör. Han går på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och jobbar extra som personlig assistent. På fritiden är han fotbollstränare i Gränby, för pojkar 8–11 år.

Varför ville du vara med i projektet?

– Jag tycker det är viktigt att lyfta fram allas lika värde. Jag tror att det går att påverka folks attityder och beteenden. Och jag hoppas att vi genom vårt jobb kan sprida att män och kvinnor är lika mycket värda. Om jag ställer upp kan jag föra det vidare till andra och stoppa hedersrelaterat våld och förtryck i samhället, säger Hamza. 

De fem killarna som ska jobba som ambassadörer började att träffas regelbundet hösten 2023, tillsammans med Basem, Kassim och Evin, för att lära känna varandra. Under våren 2024 har de börjat utbildningen. Efter sommaren när de gått alla steg i utbildningen, börjar de jobba mer aktivt och utåtriktat.

– Jag har redan börjat prata med klasskompisar och lärare om rollen som ungdomsambassadör och vad jag ska göra. De tycker att det låter intressant och jättebra. Det ska bli roligt att komma i gång efter sommaren. Jag vet redan nu att vi ska delta i Gränby fritidsgårds tjejkväll. Det ska bli intressant att höra tjejernas perspektiv på hedersproblematik, säger Hamza.   

Vad hoppas ni se för effekt av EU-projektet?

– Jag hoppas att vi får människor att reflektera över sina värderingar. Jag tycker att vi har brustit som samhälle när yngre generationer är mer konservativa än min generation är. Många män är också utsatta för hedersförtryck och har en förväntan på sig att kontrollera kvinnor. Jag hoppas att projektet kan få människor att börja tänka till kring när traditioner och seder övergår till förtryck, säger Evin.

Basem fortsätter.

– Om jag får chans att så ett frö till Hamza och de andra ungdomsambassadörerna att det är viktigt att förändra attityder kring heder, och de i sin tur sår ett frö till en annan yngre person. Så sprider vi positiva ringar på vattnet. På sikt kan vi få till en attityd- och beteendeförändring bland män i de sociala och kulturella sammanhang där kvinnor är som mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.