Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fortsatt fint betyg för Uppsalas företagsklimat

Uppsala kommun behåller sitt högre helhetsbetyg när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt näringslivs årliga medlemsenkät som presenterades 21 maj.

Organisationen Svenskt Näringsliv mäter varje år i en attitydundersökning medlemmarnas upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I år svarade 201 medlemsföretag i Uppsala. 2024 får Uppsala kommun helhetsbetyget 3,02 av sex möjliga. Totalbetyg för Sverige i 2024 års mätning är 3,47. Mellan 2022 och 2023 förbättrade Uppsala betyget med 0,2 enheter, en förbättring som vi nu bibehåller.

– Att arbeta med företagsklimatet är ett löpande utvecklingsarbete och mätningarna är en värdefull indikator på hur bra vi möter företagarnas förväntan och behov inom kommunkoncernen. Vi behöver ständigt stärka och utveckla vårt arbete och är absolut inte nöjda förrän våra företagare tydligt visar att de är nöjda med vår service och vårt arbete som en god affärspart, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun.

Områden med förbättrat resultat

  • Företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet ökar 0,2 enheter från 3,2 till 3,4 i jämförelse med 2023.
  • Kommunens tillgång till relevant kompetens ökar från 2,9 till 3,0 för 2023 och är fortsatt högre än rikssnittet på 2,9.

Områden med sämre resultat

  • Påverkan av brottslighet /otrygghet, resultatet har sjunkit från 3,6 till 3,3 av sex möjliga.
  • Vägnät, tåg samt flygförbindelser, resultatet har sjunkit från 3,6 till 3,2.

 

Norea Forsman Olsson, Utvecklingsledare, Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet, Uppsala kommun:

– Uppsala kommun har en samverkansöverenskommelse med polisen där bland annat förstärkt samverkan mellan kommunen, polisen och näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgör en del av åtgärdsplanen. Kommunen har också en ambition att utöka företagens delaktighet i arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST). Det är en kunskapsbaserad arbetsmetod där kommunen, tillsammans med andra aktörer, tar fram gemensamma lägesbilder och insatser mot platser som präglas av brott eller otrygghet.

201 Uppsalaföretag svarade på enkäten  

31 procent av de som svarat har inte varit i kontakt med kommunen det senaste året. För 2023 var motsvarande siffra 42 procent. Fler företagare har alltså varit i kontakt med kommunen än föregående år. Företag inom bygg, handel samt tjänster till företag står för 56 % av Uppsalas svar. De vanligaste ärendena gäller tillstånd (37%), upphandling (30%) och tillsyn/kontroll (29%).

Mer om Svenskt näringslivs enkät

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Mätningen har genomförts sedan 2001.

Företagarnas betyg sätts på skalan: 1= Dåligt 2= Inte helt godtagbart 3=Godtagbart 4=Bra 5=Mycket bra 6= Utmärkt.

Mer information om Svenkt Näringslivs mätning av företagsklimatet. 

 

För mer information