Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Utökad satsning för att nå unga i riskzonen för missbruk och kriminalitet

Under hösten utökar Uppsala kommun sin satsning för att nå 10–12 åringar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Satsningen sker i samarbete mellan Uppsala ungdomsjour, skola, socialtjänst, polis och fritid, och kallas för SSPF–junior.

Flera barn på en skolgård

SSPF är ett arbetssätt där skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans. Syftet med SSPF är att tidigt upptäcka unga som är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Alla högstadieskolor i Uppsala ingår redan i arbetssättet SSPF. Och sedan tidigare finns SSPF–junior för sex mellanstadieskolor i Gottsunda och Valsätra.

Under hösten startar Uppsala ungdomsjour en ny grupp för SSPF–junior och fördjupar sitt riktade arbete mot 10–12 åringar på grundskolorna i Sävja, Stenhagen och Gränby. I dessa områden har Uppsala ungdomsjour socialarbetare i skolan som redan arbetar aktivt med målgruppen. 

– Samhällsutvecklingen drar åt att allt yngre barn blir indragna i kriminalitet och annat destruktivt beteende. Vi behöver tillsammans reagera och agera på detta. Därför utökar vi nu satsningen SSPF–junior till alla prioriterade områden i Uppsala, säger Malin Vans-Mendez, biträdande enhetschef på Uppsala ungdomsjour.

Inom arbetet för SSPF har man regelbundna möten och genomför gemensamma insatser för att förhindra att unga hamnar i missbruk eller kriminalitet. Inom SSPF finns flera samverkansgrupper ledda av samordnare som arbetar i team tillsammans med socialarbetare på fältet och socialarbetare i skolan. 

– Vi vet att det ger stor effekt när vi som möter barn och unga regelbundet träffas, lär av varandra, får en samsyn och agerar gemensamt. Jag ser fram emot utvecklande dialoger och nya perspektiv när vi tillsammans startar upp höstens arbete, säger Malin Vans–Mendez.

Så arbetar Uppsala kommun med socialt stöd till unga

För mer information