Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Företagsklimatet i Uppsala har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs ranking

Uppsala kommun har klättrat från plats 247 till 221 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Två tredjedelar av rankingen bygger på enkätsvar från organisationens medlemmar, en tredjedel på statistik.

Svenskt Näringsliv redovisar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företagen i varje kommun får svara på enkät och sätta betyg 1–6 på olika frågor rörande företagsklimatet i kommunen. 197 Uppsalaföretag svarade. I årets ranking, som presenterades 20 september, hamnar Uppsala på plats 221 av landets 290 kommuner.

 

12 förbättrade områden

De 12 områden som har utvecklats enligt enkätsvaren från Svenskt näringslivs medlemmar är:

 • Sammanfattande omdöme (+0,2)
 • Mobilnät och bredband (+0,2)
 • Påverkan av brottslighet/otrygghet (+0,2)
 • Vägnät, tåg och flygförbindelser (+0,3)
 • Konkurrens från kommunens verksamheter (+0,2)
 • Skolans kontakter med lokala näringslivet (+0,1)
 • Tillgång till relevant kompetens (+0,1)
 • Kommunens service och bemötande (+0,2)
 • Tjänstemännens attityder (+0,3)
 • Information till företagen (+0,1)
 • Dialog med kommunens beslutsfattare (+0,2)
 • Upphandling (+0,2)

 

Utbildning, branschråd och 100 företagsbesök

Under år 2022 genomförde kommunen satsningar på flertalet områden för att stärka företagsklimatet. Exempel på insatser de senaste åren:

 • Utbildningar om företagande har genomförts för kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner.

 • 100 företagsbesök av tjänstepersoner, kommunalråd och förtroendevalda för ökad förstående för näringslivets förutsättningar inom kommunen.

 • Införande av branschråd för olika områden inom upphandling och ett näringslivsråd som samverkansorgan för företrädare från näringsliv och kommun för hantering av gemensamma beröringspunkter.

 • Insatser för att förbättra arbetet mot brottslighet och öka tryggheten för näringslivet.

 

Ett försämrat område

Det område som inte förbättrats i mätningens enkätsvar är företagens engagemang för företagsklimatet (-0,1). Två områden är oförändrade jämfört med förra årets resultat: allmänhetens attityder (0,0) och kommunpolitikers attityder (0,0).

 

Det sammanfattande omdömet förbättrat

Uppsala kommun förbättrar sitt sammanfattande omdöme från 2022 års resultat på 2,83 till årets 3,01. Det sammanfattade omdömet från Svenskt näringslivs medlemmar har stärkts liksom merparten av de andra områdena i enkäten. Denna faktor bidrar starkt till Uppsalas förbättring med 26 placeringar på rankingen.

 

Företagens prioriteringar

Svenskt Näringslivs undersökning visar att de områden som Uppsala kommun enligt företagarna bör prioritera för att ytterligare stärka företagsklimatet är:

 • minskad brottslighet och ökad trygghet
 • bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
 • bättre dialog mellan kommunen och företagen
 • kortare handläggningstider
 • enklare att delta i upphandlingar.


En av flera mätningar av företagsklimatet 

Svenskt Näringslivs medlemsenkät är en av flera mätningar som kommunen följer och analyserar för företagsklimatet och utvecklingen av de drygt 23 000 företagen i Uppsala. Bland annat gör Sveriges Kommuner och Regioner löpande servicemätningar, så kallade nöjd kund-mätningar, på kommunens service till företag. Mätningarna presenteras varje år i rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat. I maj 2023 redovisades ökad nöjdhet hos de företag som haft ett myndighetsärende i kommunen. Ett myndighetsområde som sticker ut positivt är bygglov som ökat från 60 till 68 i index och ligger en enhet över rikssnittet. 
 

För dig som vill läsa mer

Läs mer om rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat.

Ta del av Uppsala kommuns arbete för ett bättre företagsklimat.

Läs hela rapporten om Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.   

 

För mer information