Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nytt projektavtal för fler jobb och starkare attraktionskraft

Ett nytt treårigt projektavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Innovation Centre (UIC) innebär att UIC får 1,3 miljoner per år. Målet är att skapa fler jobb i Uppsala och starkare attraktionskraft tillsammans.

Annika Remaeus och Nicklas Stjernberg
Annika Remaeus, enhetschef för Näringsliv utveckling, Uppsala kommun och Niclas Stjernberg, vd, UIC.

UIC är en framstående företagsinkubator och accelerator med fokus på att stödja och utveckla kunskapsintensiva företag med stark tillväxtpotential och internationell konkurrenskraft. Det bidrar till Uppsalas långsiktiga tillväxt och attraktionskraft.

– Ett starkt lokalt näringsliv är avgörande för att människor ska hamna i arbete och att vi ska ha skatteintäkter som möjliggör för viktiga satsningar på välfärd och infrastruktur. Det nya projektavtalet med UIC stärker stödet till innovativa företag och ökar Uppsalas attraktivitet för investeringar och etableringar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanställningen av UIC-bolagens resultat 2022 visar att antalet sysselsatta i bolagen uppgick till 963 personer och att de attraherade 1,2 miljarder kronor i kapital.

Öppnar dörrar

– Den nya satsningen befäster vår position inom innovation och nyskapande och öppnar dörrar för stärkt rådgivning via lokala såväl som globala nätverk. Det är en förstärkning av hela Uppsalas innovationsstöd vilket kommer att gynna talanger och entreprenörer i alla utvecklingsskeden, säger Andreas Larsson, vd, STUNS och styrelseordförande i UIC.

Dialog med aktiva och tidigare anknutna alumner till UIC har tydligt visat behovet av strukturerade innovatörsnätverk och aktiviteter. En benchmarkingstudie mot framstående internationella inkubatorer som UIC genomfört visar samma sak.

– Projektavtalet är av stort värde och ger oss möjlighet att utöka verksamheten för att möta behoven hos företag strävar efter tillväxt och innovation, men som idag inte täcks av nuvarande finansiering och program inom UIC, säger Niclas Stjernberg, vd, UIC.

Nytt mentorskapsprogram

UIC kommer bland annat använda stödet till ett nytt mentorskapsprogram för alumner från tidigare UIC-program och bidra till att stärka Uppsalas kluster av innovativa teknikbolag. Målet är att öka lojaliteten till Uppsala, främja återinvesteringar bland UIC-alumner och omsätta detta i tillväxt för befintliga företag samt attrahera nya etableringar.

– Det här är en viktig satsning för Uppsalas innovationsdrivna entreprenörer och möjliggör att fler kan utvecklas. Vi förväntar oss att satsningen leder till att fler innovativa bolag etablerar och skalar upp sin verksamhet i Uppsala, säger Niclas Stjernberg, vd, UIC.

En av världens bästa

UIC ägs gemensamt av Uppsala kommun, SLU Holding AB, STUNS och Uppsala universitet Utveckling AB.

– UIC rankas som en av världens bästa företagsinkubatorer. Vårt gemensamma övergripande mål är att främja innovation och stötta internationellt konkurrenskraftiga företag som bidrar till Uppsalas långsiktiga tillväxt, säger Annika Remaeus, enhetschef Näringsliv, Uppsala kommun.

För mer information