Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny upphandlingsform av vård- och omsorgsboende testas

Äldrenämnden har tagit beslut om att starta en upphandling som reserveras för idéburna organisationer. Det handlar om vård- och omsorgsboendet Ferlin som idag drivs av Förenade Care.

Boendet ligger i stadsdelen Löten och det nuvarande avtalet löper ut 7 januari 2025. Det finns ingen möjlighet att förlänga avtalet med den nuvarande utföraren. Detta innebär att driften för boendet antingen måste upphandlas på nytt eller övertas av nämndens egen regi.

Idéburna är viktiga aktörer

En ny upphandling kan antingen genomföras enligt lag om offentlig upphandling (LOU), eller genom en reserverad upphandling för vissa tjänster enligt LOU. Från och med 1 januari 2023 finns det möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling och det innebär att endast idéburna organisationer som uppfyller vissa krav tillåts delta i upphandlingen.

- Jag är glad att vi fattat det här beslutet. Att stärka idéburna organisationers roll inom välfärden är värdefullt för att möta samhällets växande behov. Det ger en ökad bredd och mångfald av utförare för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av äldreomsorgstjänster, säger Tobias Smedberg, (V) ordförande i äldrenämnden.

Dialog kring förutsättningar och utmaningar

Nu påbörjas upphandlingsarbetet med att utreda vilka krav som ska ställas i upphandlingen. Bland annat kommer en dialog föras med idéburna organisationer om förutsättningar och utmaningar. Det pågår även samtal med andra kommuner för att dra lärdomar av arbetet med reserverade upphandlingar.

– Det finns flera idéburna aktörer som är verksamma inom kommunen idag. Dessutom har ytterligare idéburna organisationer visat intresse vid tidigare upphandlingar. Därför ser förvaltningen det här som en möjlighet att stärka de idéburna organisationernas roll i kommunen, säger Lenita Granlund, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen.  

Äldrenämndens beslut innebär:

att inleda upphandling gällande driften av Ferlins vård- och omsorgsboende

att upphandlingen ska reserveras för idéburna organisationer