Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunstyrelsen uppmanar: Gå inte vidare med anmälningsplikt mot papperslösa

Uppsala kommuns kommunstyrelse beslutade på onsdagens sammanträde att skicka en skrivelse till Sveriges regering. I skrivelse uppmanar kommunstyrelsen regeringen att inte gå vidare med förslaget om en anmälningsplikt mot papperslösa som omfattar anställda i den kommunala välfärden.

Händer och A4-papper i ett anslutning till ett bord

Uppsala kommun vill med skrivelsen poängtera att de förslag som Tidöavtalet har om anmälningsplikt för personal inom kommunal sektor riskerar att försvåra arbetet för anställda inom den kommunala välfärden.

– Personal inom kommunal sektor ska inte tvingas ha anmälningsplikt för personer som kan misstänkas vistas i Sverige utan tillstånd. En angiverilag riskerar att försvåra deras kärnuppdraget hos kommunanställda vars arbete bygger på tillitsskapande och förtroendefulla relationer. Människor måste våga söka vård, låta sina barn gå i skolan och ta stöd av socialtjänsten, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Strider mot yrkesetiska regler

I Tidöavtalet mellan regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och samarbetspartiet Sverigedemokraterna finns ett förslag om att anställda inom kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

I praktiken kan det handla om att lärare behöver ange elever, bibliotekarier får agera informanter och socialsekreterare tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Professioner vars arbete bygger på tillitsskapande och förtroendefulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och riskerar att försvåra deras kärnuppdrag.

Kan innebära försämrad arbetsmiljö

– Lärare, bibliotekarier, socialsekreterare och alla andra välfärdsarbetare ska inte tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Bristen på tillit och förtroende som förslaget skulle medföra kommer äventyra människors rättigheter och hälsa. Dessutom kommer det innebära en försämrad arbetsmiljö för personal inom kommunen som förväntas ange sina egna patienter, brukare och kunder, säger Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Läs hela skrivelsen till regeringen här.