Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Drygt 620 politiker och kommunanställda har utbildats i företagandets villkor

Företagen är basen i Uppsalas fortsatta framgång. Att utbilda kommunala tjänstepersoner och politiker i företagandet villkor är ett sätt att stärka kommunens förmåga att vara en bra samarbetspartner till näringslivet för fortsatt hållbar tillväxt.

företagre på scen under utbildningen
Sex företag delade med sig av sina erfarenheter av att samarbeta med Uppsala kommunkoncern.

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, inledde gårdagens utbildning för 150 deltagande politiker och tjänstepersoner tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Therese Almerfors, 2:e vice ordförande. Charlotte fick sällskap av Joachim Danielsson, stadsdirektör i genomgången av näringslivsanalysen som mäter och följer hur näringslivet mår och utvecklas och visar att målet att skapa 2 000 nya jobb per har uppfyllts. Första passet innehöll även en genomgång av hur företagen uppfattar kommunens service och tillgänglighet inom olika myndighetsområden.

Åsikter från företagare

Sex företag delade med sig av sina erfarenheter av att samarbeta med Uppsala kommunkoncern och av att leva, verka och bo som företagare i Uppsala. Företagen som var på plats var: Daniel Gillheim, Cytiva, Mats Klaar, Viedoc, Kajsa Bennbom Lindner Eklundshof fastigheter, Johanna Viring Till, Skanska, Fredrik Murray Olagård ekomjölk i Roslagen och Anna Wikestedt Wikestedt event. De berättade om exempel på Uppsalas positiva utveckling i koppling till företagsservice, men även om områden som fortfarande behöver utvecklas.

– Det gläder mig att höra företagen berätta om det kulturskifte som har skett. Vi fortsätter att jobba i tät dialog med näringslivet för att lyfta vår företagsservice på alla områden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Löpande dialog

Några av de delar som lyftes var mindre bra, bland annat löpande dialog vid myndighetsärenden och klarspråkad kommunikation.

– Jag som företagare är beroende av snabba svar och processer av kommunen när det till exempel gäller tillstånd. Lagar och regler är som de är men om vi samarbetar och försöker lösa saker tillsammans så går det så mycket lättare. Ett konkret tips till dig som stöttar näringslivet som kommunanställd är att du varje dag ställer dig frågan; hur kan jag underlätta för ett företag idag? säger Kajsa Bennbom Lindner, vd, Eklundshof fastigheter.

På rätt väg

Företagsservice mäts genom nöjd kund-indexmätning på nationell nivå. Christian Blomberg, kommunens stadsbyggnadsdirektör, berättade om det utvecklingsarbete som ligger bakom den fina utvecklingen inom bygglov. Arbetet har resulterat i ett NKI på 68 vilket är över rikssnittet i Sverige.

Viktiga reflektioner

Avslutningsvis reflekterade tjänstepersoner från olika delar inom kommunkoncernen; miljöförvaltningen, bygglov, brandtillsyn, arbetsmarknadsförvaltningen, upphandling samt trafik- och markupplåtelse kring vad de hört under dagen och vad de tar med sig från företagarnas erfarenheter. Dick Kardell, enhetschef Bygglov, var en av dem: 

– Jag tar framför allt med mig konstruktiva samtal om hur vi tillsammans med företagen, kan fortsätta att förbättra oss varje dag. Vi har kommit en bit på vägen men vi kan jobba ännu mer med att korta handläggningstider och vara tillgängliga för dialog. Vi tar också med oss önskemål om att fortsätta digitalisera våra processer.

Fler tillfällen till dialog

Under 2024 finns flera tillfällen till dialog, bland annat Uppsala möts -
ett öppet forum där alla branscher bjuds in.
Här kan du se datum för Uppsala möts 2024 (uppsala.se).

För mer information