Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Det blir en folkomröstning 9 juni 2024

Den 9 juni 2024 blir det en folkomröstning i Uppsala kommun i samband med valet till Europaparlamentet. Frågan som Uppsalaborna ska få rösta om handlar om kommunens översiktsplan. Den rådgivande folkomröstningen blir en av många delar i revideringen av översiktsplanen och kommer i ett tidigt skede av arbetet.

En kvinna håller i sitt röstkort och ett antal valkuvert

Den 9 oktober beslutade kommunfullmäktige att

  • hålla en folkomröstning som ett led i revideringen av kommunens översiktsplan
  • dag för folkomröstningen ska vara 9 juni 2024 samtidigt med Europaparlamentsvalet.

Uppsalaborna får rösta om kommunens översiktsplan

Frågan som ställs i folkomröstningen är:

Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)?

Svarsalternativen på frågan är ja, nej eller en blank röstsedel.

Det kommer mer information här på uppsala.se inför folkomröstningen om vad de olika svarsalternativen innebär.

En folkomröstning är rådgivande

En folkomröstning är alltid rådgivande. Det betyder att resultatet blir ett underlag till de förtroendevaldas kommande beslut i ämnet som frågan handlar om.   

Resultatet tas med i kommunens arbete med frågor inom samma ämne, till exempel i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till 2028. Det är kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut. 

– Den rådgivande folkomröstningen är en del i en större satsning som kommunledningen nu gör på ökat medborgerligt inflytande för att öka delaktigheten hos Uppsalaborna i viktiga samhällsbeslut. Nu får Uppsalaborna tycka till om översiktsplanens möjliga huvudinriktningar i ett tidigt skede, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Fler får rösta i folkomröstningen än i valet till Europaparlamentet

Du kan redan nu läsa mer om vilka som har rösträtt i en folkomröstning och andra praktiska detaljer om folkomröstningen och valet till Europaparlamentet.

Besök webbsidorna för valet till Europaparlamentet och folkomröstningen.