Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som jämför 182 kommuners resultat inom olika områden som är viktiga för invånarna.

I projektet används 40 nyckeltal inom tre områden:

  • barn och unga
  • stöd och omsorg
  • samhälle och miljö.

Genom nyckeltalen kan en kommun bedöma hur bra de är på att ge service och välfärd till sina invånare i jämförelse med andra kommuner. KKiK undersöker även hur kommunen arbetar effektivt och hållbart. Resultatet ger en lägesbild av kommunen och kan vara en grund för kommunens styrning.

Uppsala kommuns resultat för 2023

Barn och unga

Inom området Barn och unga finns det flera nyckeltal som visar hur det går för barnen i skolan men det finns också en koppling till kultur- och fritidsområdet.

Uppsala kommun har generellt goda resultat inom området. Till exempel är det fler elever som tar gymnasieexamen inom fyra år i Uppsala kommun i jämförelse med riket.

Stöd och omsorg

Området fokuserar på dem som är i behov av stöd för att klara av sin vardag. Den typ av verksamhet som undersökningen jämför kan vara äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende), försörjningsstöd eller stöd till personer med funktionsvariation. Många av nyckeltalen bygger på brukarundersökningar.

Uppsala kommun har ett relativt bra resultat inom området. Till exempel visar brukarenkäten att andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ökar. Däremot är hemtjänst ett utvecklingsområde där kommunen kan förbättra sitt resultat.

Samhälle och miljö

Det är ett brett område som bland annat handlar om kommunal service, hållbarhet, miljö och arbetsmarknad.

Uppsala kommun mycket goda resultat - särskilt inom området hållbarhet och miljö. Ett exempel är att Uppsala kommun serverar mer ekologiska livsmedel i sina verksamheter än de flesta kommuner i Sverige.

Ta del av hela resultatet

I tjänsten Kolada kan du söka upp de nyckeltal du vill jämföra. Resultaten för vissa nyckeltal kommer att presenteras senare under året och informationen uppdateras kontinuerligt. Därför kan det saknas information för 2023 under vissa rubriker.

Jämför nyckeltal i Kolada på Sveriges kommuner och regioner
Hjälp att hitta i tjänsten Kolada (PDF, 183 KB)