Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Sätta upp valaffischer

  Det behövs tillstånd från polisen för att sätta upp valaffischer på offentlig plats i detaljplanelagt område. Varje parti ansöker på egen hand om tillstånd från polisen. 

  Sök tillstånd för att använda offentlig plats.

  Både polisen, Länsstyrelsen och kommunen har särskilda villkor kopplat till att sätta upp valaffischer. Villkoren kommer med i informationen till den som tar emot beslutet om affischer får sättas upp. Följande villkor har Uppsala kommun.

  Tiden

  Affischeringen får påbörjas 12 maj 2024. Affischerna ska vara borttagna senast 16 juni 2024.

  Storlek

  Affischernas storlek får inte överstiga 2 meter x 1 meter. Affischerna får inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar. Affischer som placeras på stolpar får inte överstiga 100 x 70 cm.

  Placering

  Affischer eller anslag får inte sättas upp på vägmärkes-, trafiksignalstolpar och inte heller på elskåp, träd, väderskydd eller tunnlar. Affischer får inte sättas upp i rabatter eller planteringar. Affischer får inte placeras över Fyrisån och inte heller i vatten eller på flytetyg i vatten.

  Vägbroar vid Råbyvägen och Kungsängsleden/Lägerhyddsvägen får inte användas för affischering.

  Affischerna ska vara väl förankrade för att inte utgöra någon olycks- eller skaderisk.

  Affischer får inte vara siktskymmande. De ska därmed placeras minst 15 meter från gatu- eller vägkorsning, rondell, kurva, vägmärken, trafiksignal, reklam- och informationstavlor eller busshållplats.

  När affischer fästes på belysningsstolpar får fästanordningen inte vara av metall. Snören eller plastband ska användas.

  Maximalt ett affischpar per belysningsstolpe.

  Vid affischering där en stolpe slås ned i marken, får stolpen slås ned maximalt 30 cm i marken.

  Affischer får inte placeras närmare än 15 meter från vallokal och lokal för förtidsröstning (röstmottagningsställe). Vid kö utanför ett röstmottagningsställe får inte propaganda och politiska aktiviteter förekomma inom 15 meter från kön.

  Utformning

  Affischer får inte vara utformade så att de kan förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar.

  Nedskräpning

  För att undvika nedskräpning ska affischer och marken i anslutning till affischer kontrolleras dagligen. Uppsamlat skräp får inte läggas i kommunens papperskorgar utan ska föras bort från platsen.

  Återställning

  Efter nyttjandet ska platserna städas och marken återställas.

  Borttagning

  Olämpligt uppsatta affischer ska flyttas omedelbart på uppmaning av polis eller kommun.

  Mer information om affischering

  Mejla tmu@uppsala.se för mer information om villkor för affischering.

 2. Valstugor

  Inför EU-valet och folkomröstningen 2024 har kommunen upplåtit mark för att placera valstugor vid Stora torget. 

  Kontakta tmu@uppsala.se för frågor om valstugor.

  Det är partierna själva som bestämmer om öppettiderna i sina valstugor.

 3. Partiernas leverans av valsedlar

  Valnämnden ansvarar för att distribuera och tillhandahålla blanka valsedlar och valsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna och som begärt utläggning vid val till Europarlamentet.

  I valet till Europarlamentet har följande partier begärt utläggning:

  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
  • Miljöpartiet de gröna
  • Moderaterna
  • Piratpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Värdigt liv

  Partier som har anmält sig att delta i valet till Europaparlamentet men som inte begärt utläggning ansvarar själva för att distribuera sina valsedlar till röstmottagningsställen (lokaler för förtidsröstning och vallokaler). Dessa partier väljer själva vilka röstmottagningsställen de lämnar valsedlar till.

  Det kan därför skilja vilka partiers valsedlar som finns tillgängliga mellan röstmottagningsställena. Ett parti som inte anmält till Valmyndigheten att det deltar i valet ska nekas att få sina valsedlar utlagda, även om partiet tryckt upp valsedlar.

  Röstsedlar för folkomröstning

  För folkomröstningen används röstsedlar i enlighet med det beslut kommunfullmäktige i Uppsala kommun fattade vid sitt sammanträde den 9 oktober 2023. Valnämnden ansvarar för att trycka upp, distribuera och tillhandahålla röstsedlar vid samtliga röstmottagningsställen i kommunen.

  Förtidsröstning med begränsat tillträde och vård- och omsorgsboenden

  Från 22 maj till 9 juni pågår förtidsröstning i tre röstningslokaler med begränsat tillträde (till exempel häkte) och på 47 vård- och omsorgsboenden. Partierna som inte har begärt utläggning får lämna sina valsedlar till Kontaktcenter i Stadshuset på vardagar mellan 08.00–17.00. Adressera paketen till valkansliet. Lämna in dem senast 17 maj för att garanterat få med valsedlarna vid de första besöken 22 maj.

  Förtidsröstning

  Förtidsröstningen pågår 22 maj–9 juni. Partierna som inte har begärt utläggning får lämna sina valsedlar till röstmottagarna i lokalerna för förtidsröstning en timme innan respektive lokal öppnar 22 maj, därefter under respektive lokals öppettider.

  Se öppettider för lokalerna för förtidsröstning.

  Vallokaler

  Söndag 9 juni får partierna som inte begärt utläggning lämna sina valsedlar till röstmottagarna från 07.30 i respektive vallokal.

  Se adresser till vallokalerna.  

 4. Ordning i valsedelsställ

  Den 1 februari 2022 började en ny lag gälla för att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Nu är det tydligare för väljare att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna tar också över ansvaret för att lägga ut alla valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna.

  Det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlar och för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. Valsedlarna ska därför presenteras på ett likformigt sätt på alla röstmottagningsställen. Valsedlarna placeras i valsedelställ med tre lodräta rader med 12 fack i varje rad. Valsedelsställen avskärmas och placeras så att en väljare i taget kan ta valsedlar utan insyn.

  Läs valnämndens ärende om ordning i valsedelsställ vid val till Europarparlamentet och folkomröstning 2024.

 5. Hämta röstsedlar till folkomröstningen

  Partierna kan hämta sin beställda mängd röstsedlar till folkomröstningen på Kontaktcenter i Stadshuset, 08.00–17.00 på vardagar från och med 10 maj. Uppge vilket parti du representerar så får du rätt beställning.

  Partierna får också 50 stycken flyers med öppettiderna till lokalerna för förtidsröstning. 

  Här finns öppettiderna till lokalerna för förtidsröstning för egen utskrift. (PDF, 96 KB)

  Här finns en A3-affisch med hänvisning till www.uppsala.se/folkomrostning för egen utskrift. (PDF, 357 KB)

  Här finns två A5-flyers med hänvisning till www.uppsala.se/folkomrostning för egen utskrift. (PDF, 642 KB)

 6. Förhållningsregler för propaganda

  Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som påverkar eller hindrar väljarna i deras val i eller i anslutning till ett röstmottagningsställe (lokal för förtidsröstning och vallokal).

  Förhållningsregler har därför tagits fram för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i eller i anslutning till röstmottagningsställena.

  Läs valnämndens ärende om förhållningsregler för propaganda.