Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om samrådsredogörelse Upphävande av tomtindelning för Valsätra 58:1

Underrättelse om samrådsredogörelse

enligt 5 kap. §§ 23, 24 plan- och bygglagen

Upphävande av tomtindelning för Valsätra 58:1

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 24 november t.o.m. 15 december 2023.

Kommunen har upprättat en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen finns tillgängligt på www.uppsala.se/valsatra-581 under rubriken samråd.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget. Plan- och byggnadsnämnden kommer tidigast att besluta i ärendet 15 februari 2024. 

När kommunen har antagit detaljplanen kommer mer information om beslutet och hur det kan överklagas. Följ ärendet på www.uppsala.se/valsatra-581


Plan- och byggnadsnämnde