Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Upphävande av tomtindelning för Boländerna 6:1

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 22 mars–12 april 2024.

Planändringens syfte är att upphäva den tomtindelning som gäller för Boländerna 6:1.

Fastigheten Boländerna 6:1 är en del av förslag till ändrad stadsplan för Gudur och Vale och ligger i kvarteret Vale. Fastigheten ska användas för industriellt eller därmed jämförligt ändamål.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 12 april 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på  Upphävande av tomtindelning för Boländerna 6:1

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 22 mars 2024
Plan- och byggnadsnämnden