Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om granskningsutlåtande Detaljplan för Kullens förskola

Underrättelse om granskningsutlåtande

enligt 5 kap. §§ 23, 24 plan- och bygglagen

Detaljplan för Kullens förskola

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 15 september t.o.m.6 oktober 2023.

Kommunen har upprättat ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.uppsala.se/kullens-forskola under rubriken granskning.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget. Plan- och byggnadsnämnden kommer tidigast att besluta i ärendet 15 februari 2024. 

När kommunen har antagit detaljplanen kommer mer information om beslutet och hur det kan överklagas. Följ ärendet på www.uppsala.se/kullens-forskola

Plan- och byggnadsnämnden