Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om antagande på Detaljplan för Bälinge-Nyvla 11:3

Underrättelse om antagande av detaljplan

enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen

Detaljplan för Bälinge-Nyvla 11:3
(diarienummer 2012-020020)

Plan- och byggnadsnämnden har antagit detaljplaneförslaget vid sitt sammanträde 2023-04-27. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-04. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2023-05-25 får beslutet om antagande laga kraft 2023-05-26.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på www.uppsala.se/balinge-nyvla-113 Där kan man även läsa hur man överklagar beslutet.

Uppsala 5 maj 2023

Plan- och byggnadsnämnden