Det råder eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om förbudet.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Vaksala kyrkskola

(Diarienummer 2017-002094)

finns ute på samråd från och med 20 mars till och med 1 maj 2020.

Planområdet ligger cirka 100 meter söder om Vaksala kyrka och cirka 3 kilometer öster om Uppsala centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola för åtta avdelningar inom området vid Vaksala kyrka. Vidare syftar detaljplanen att byggnader får en utformning med hög arkitektonisk kvalitet och volymer som är anpassade till omgivningen.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 maj 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA,
eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 20 mars 2020
Plan- och Byggnadsnämnden