Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Två detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta förslag till detaljplan för:

  • Luthagen 9:1
    (diarienummer 2015-003263)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2019-05-02.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 maj 2019 att anta förslag till detaljplan för:

  • Gamla Uppsala 42:14
    (diarienummer 2016-003131)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2019-06-13.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 24 juni 2019
Plan- och byggnadsnämnden