Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Gysta 1:13

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april–2 juni 2023.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 50 bostäder och natur- och parkmiljöer i nordöstra Bälinge. Planen ger utrymme för en variation av olika typer av småhus med en struktur och utformning som är anpassad efter områdets läge i anslutning till det öppna slättlandskapet.  

Planområdet ligger i nordöstra Bälinge, cirka 10 kilometer norr om Uppsala. Området gränsar i väster mot väg 634, i sydväst mot en skogshöjd,  i sydöst mot fastigheten Bälinge-Ekeby 1:2 samt i öst och norr mot jordbruksmark. Planområdet är cirka 5 hektar stort.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2 juni 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingarhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Gysta 1:13

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 21 april 2023
Plan- och byggnadsnämnden