Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Uppsävja förskola och Uppsävjaskolan

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m.15 oktober t.o.m. 26 november 2021.

Planområdet ligger i den norra delen av Uppsävja-Bergsbrunna cirka 6 kilometer söder om Uppsala centralstation. Planområdet är drygt 4 hektar stort och hela planområdet gränsar till fastighet Sävja 1:55.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett skolområde med förskola, skola och idrottshall, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor och kvalitet på skol- och förskolegård.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Sävjabiblioteket, Västgötaresan 133

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för Uppsävja förskola och Uppsävjaskolan

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 26 november 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 oktober 2021
Plan- och byggnadsnämnden