Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Uppsala Business Park, del av kvarteret Fyrislund

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 14 oktober–25 november 2022.

Syftet med detaljplanen är att bidra till näringslivsutveckling genom att möjliggöra en långsiktig etappvis utveckling av kvarteret Fyrislund. Avsikten är att ge förutsättningar för en mer öppen och blandad stadsdel för olika typer av verksamheter, med en starkare koppling till Uppsalas stadskärna.

Planområdet omfattar den större delen av kvarteret Fyrislund (Uppsala Business Park). Kvarteret är beläget cirka två kilometer öster om Uppsala centralstation och avgränsas av Almungevägen, Tycho Hedéns väg, Rapsgatan och Anna Fabris gata.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 25 november 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Uppsala Business Park, del av kvarteret Fyrislund

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 14 oktober 2022
Plan- och byggnadsnämnden