Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kvarteret Stave

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 november–22 december 2023.

Planens syfte är att skapa förutsättningarna för ett nytt Flogsta centrum genom att möjliggöra bostäder och centrumfunktioner. Planläggning av allmän plats syftar till att anpassa och förbättra infrastrukturen i området. Planen syftar också till att skapa en utökad markanvändning för förskolan.

Planområdet omfattar cirka 2 hektar och befinner sig i de västra delarna av Uppsala i stadsdelen Flogsta.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 22 december 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Stave

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 november 2023
Plan- och byggnadsnämnden